Υπηρεσίες

Ο ιατρός είναι εξειδικευμένος στην επιληψία, αξιολογεί όμως όλα τα άτομα με νευρολογικά συμπτώματα.

Διενεργείται ψηφιακό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.

 

Συνταγογραφούνται εξετάσεις και φάρμακα ΕΟΠΥΥ.

 

Υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ασθενείς όταν αυτό είναι απαραίτητο.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Εκτιμώνται όλα τα άτομα με πιθανή διάγνωση επιληψίας. Έμφαση δίνεται στο κλινικό ιστορικό και στις πληροφορίες των μαρτύρων. Μετά απο προσεκτική κλινική εξέταση συνταγογραφείται απεικονιστικός και παρακλινικός έλεγχος ενώ διενεργείται στο χώρο μας ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Σε περίπτωση που χρειάζεται προγραμματίζεται 24ωρη video ΗΕΓ καταγραφή. Η προσπάθεια μας είναι να δοθεί άμεσα απάντηση στις αγωνίες των ασθενών. Αν διαγνωσθεί η επιληψία προγραμματίζεται η θεραπεία και η παρακολούθηση. Σε άλλη περίπτωση δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Εκτιμώνται όλα τα άτομα με πιθανή διάγνωση πολλαπλής σκήρυνσης. Έμφαση δίνεται στην προσεκτική κλινική εξέταση. Συνταγογραφείται όταν χρειάζεται απεικονιστικός και αιματολογικός έλεγχος. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται προγραμματίζεται η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αν διαγνωσθεί πολλαπλή σκλήρυνση καθορίζεται η θεραπεία και η παρακολούθηση. Σε άλλη περίπτωση δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες.

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ/ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Εκτιμώνται όλα τα άτομα με κεφαλαλγίες. Καθορίζεται ο τύπος της κεφαλαλγίας και συστήνεται η κατάλληλη αγωγή. Συνταγογραφούνται οι απαραίτητες εξετάσεις.

ΑΝΟΙΕΣ

Εκτιμώνται όλα τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές μνήμης ή άλλου είδους νοητική έκπτωση. Διενεργείται προσεκτικός νευροψυχολογικός έλεγχος στο χώρο μας, συνταγογραφουνται οι απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις, καθορίζεται η κατάλληλη αγωγή και οργανώνεται το πλαίσιο παρακολούθησης.

Ν. PARKINSON

Εκτιμώνται όλα τα άτομα με πιθανή διάγνωση Ν. Parkinson. Eλέγχονται κλινικά, συνταγογραφούνται οι απαιτούμενες εξετάσεις και αν χρειασθούν οι φυσιοθεραπείες τους, καθορίζεται η αγωγή της, προγραμματίζεται η παρακολούθηση και καταγράφεται η πορεία τους.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Εκτιμώνται όλα τα άτομα με πρόσφατο ή παλαιό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Προγραμματίζεται και συνταγογραφείται ο κατάλληλος έλεγχος με αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και αγγειογραφία, υπερηχογραφήματα και αιματολογικός έλεγχος όπου και όποιο από αυτά απαιτείται. Καθορίζεται η κατάλληλη αγωγή και η παρακολούθηση ενώ εκτιμώνται διαφορετικά οι επείγουσες καταστάσεις.

ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ

Εκτιμώνται όλα τα άτομα με διαταραχές κινητικότητας ή αισθητικότητας. Συνταγογραφείται αν χρειάζεται ο περαιτέρω έλεγχος με αιματολογικές εξετάσεις και ηλεκτρομυογράφημα και καθορίζεται η αντιμετώπιση και η παρακολούθηση τους.

ΑΛΛΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Εκτιμώνται και παρακολουθούνται όλοι οι ασθενείς με σπανιότερα νευρολογικά νοσήματα, μερικά από τα οποία έχουν γενετική αιτία.